• Họ và tên: Trương Quang Mẫn
     
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 •                   
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Quỳnh

 • Chức vụ: Phó BT Chi bộ

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 • Điện thoại: 0964846711

 • Email: quynntt11@gmail.com

 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chương
     
  • Chức vụ: Ủy viên

  • Học hàm, học vị: Cử nhân

  • Điện thoại: 0984308502

  • Email: chuongngocnguyen69@gmail.com