Họ và tên: ĐỖ NHƯ DŨNG

Chức vụ: Bí thư ĐT

Học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 0389239254

Email: donhudung.kt@gmail.com

                   

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN DIỆU

Chức vụ:  Phó BT Đoàn

Học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 0966123980

Email: dieukrongnangdaklak@gmail.com