Tuesday, 20/08/2019 - 07:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
 • Trương Quang Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914206607
  • Email:
   truongquangman68@gmail.com
 • nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   abc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Viết Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975188795
  • Email:
   vietthanhnttgl@gmail.com
 • Ngô Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0399952122
  • Email:
   ngothithomntt@gmail.com
 • Nguyễn Đức Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917405679
  • Email:
   quynhntt11@gmail.com
 • Võ Thành Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0936944779
  • Email:
   vothanhtai1979@gmail.com
 • Hoàng Tám Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962818279
  • Email:
   hoangthuan999567@gmmail.com
 • Nguyễn Ngọc Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984308502
  • Email:
   chuongngocnguyen69@gmail.com
 • Đỗ Như Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   donhudung.kt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung