Họ và tên: HOÀNG TÁM THUẬN

Chức vụ: Tổ trưởng

Học vị: Cử nhân Sinh học

Số điện thoại: 0962818279

Email: hoangthuan999567@gmail.com

           -------------- ***** --------------

                 

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC KHÁNH

Học vị: Cử nhân Sinh học

Số điện thoại: 0935993536

Email: khanhnguyengialai1982@gmail.com

             ------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: HỒ BÁ CƯỜNG

Học vị: Cử nhân Vật lý

Số điện thoại: 0395588000

Email: hobacuong1981@gmail.com

             ------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: LÊ VŨ TRUNG KIÊN

Học vị: Cử nhân Vật lý

Số điện thoại: 0985227539

Email: chuyenmoncuatoi@gmail.com

             ------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: HOÀNG THỊ THANH THÚY

Học vị: Cử nhân Vật lý

Số điện thoại: 0935049047

Email: kimchivatli@gmail.com

             ------------- ***** --------------

                 

Họ và tên: HUỲNH TUẤN KIỆT

Học vị: Cử nhân Hóa học

Số điện thoại: 0948416805

Email: huynhngocanh2010@gmail.com

             ------------- ***** --------------

                 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUYÊN

Học vị: Cử nhân Hóa học

Số điện thoại: 0393717855

Email: baobien1989@gmail.com

             ------------- ***** --------------

                 

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT THÀNH

Học vị: Cử nhân KTCN

Số điện thoại: 0975188795

Email: thanhviet.nttgl@gmail.com