•                   

 • Họ và tên:   Ngô Thị Thơm

 • Chức vụ: Tổ trưởng

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 • Điện thoại: 0399952122

 • Email: ngothithomntt@gmail.com

 •             -------------- ***** --------------

 
 •                  

 • Họ và tên:  Trương Hữu Đại

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 • Điện thoại: 0966947579

 • Email: truongdaiphu@gmail.com

                 -------------- ***** --------------
                       
 
 • Họ và tên: ĐỖ QUANG HOÀI

  Học vị: Cử nhân

  Số điện thoại: 033619122

  Email: quantuong1701@gmail.com

      -------------- ***** --------------

                  

 

Họ và tên: PHẠM THỊ HOÀI

Học vị: Cử nhân 

Số điện thoại: 0967360033

Email: phamthihoaintt@gmail.com

 

           -------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: MAI THỊ DIỆU

Học vị: Cử nhân 

Số điện thoại: 

Email: 

             -------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: TRẦN BÁ LIỆU

Học vị: Cử nhân 

Số điện thoại: 0918836679

Email: lieuhondc@gmail.com

            -------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN DIỆU

Học vị: Cử nhân 

Số điện thoại: 0966123980

Email: dieukrongnangdaklak@gmail.com