Monday, 27/06/2022 - 13:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

KH tuần 29/2020

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TỔ: LÝ HÓA SINH CN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29

( Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020)

                                    

STT

Nội dung công việc

Giáo viên thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Áp dụng đa dạng nhiều hình thức để lấy điểm kiểm tra thường xuyên, đảm bảo cột điểm tối thiểu

 

 

 

2

Cập nhật điểm vào smas

 

 

 

3

Liên hệ văn phòng lấy PPCT mới

 

 

 

4

GV dạy phụ đạo 12:

- Dạy học theo TKB

- Làm lại nội dung ôn tập theo hướng giảm tải của Bộ

- Nghiên cứu đề minh họa, phân tích đề, định hướng cho HS ôn tập...

 

 

 

5

GVCN hoàn thành hồ sơ HS bỏ học (đơn bỏ học của HS có xác nhận của Cha/mẹ HS, cập nhật thôi học vào smas, báo cáo…)

 

 

 

6

GVCN rà soát lại các khoản thu nộp, thu thẻ BHTY của HS

 

 

 

7

- Họp tổ

Các nhóm chủ động họp theo định kỳ (có thể họp trực tuyến 1 lần/ tháng và 1 lần họp trực tiếp 1lần/tháng)

Cả tổ

13h45p

Chiều thứ 5

14/5/2020

 

 

 

 

 

Đức Cơ, ngày 11 tháng 5 năm 2020

                                                                             TỔ TRƯỞNG

 

 

Bài tin liên quan