• Họ và tên: VÕ THỊ SEN 

 • Chức vụ: Tổ trưởng

 • Học vị: Cử nhân

  Số điện thoại: 0968049899

  Email: lotusvillage79@gmail.com

 •           -------------- ***** --------------

 •                

 • Họ và tên: DƯƠNG THỊ LÊ

  Học vị: Cử nhân

  Số điện thoại: 098 560 83 57

  Email: leluatinhak@gmail.com

 •             -------------- ***** --------------

 
 •                

 • Họ và tên:   Ngô Thị Thơm

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 • Điện thoại: 0399952122

 • Email: ngothithomntt@gmail.com

                 -------------- ***** --------------
   

 

                  

Họ và tên: TRẦN BÁ LIỆU

Học vị: Cử nhân 

Số điện thoại: 0918836679

Email: lieuhondc@gmail.com

            -------------- ***** --------------

                  

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN DIỆU

Học vị: Cử nhân 

Số điện thoại: 0966123980

Email: dieukrongnangdaklak@gmail.com