Tuesday, 24/05/2022 - 00:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP”

Đoàn  trường THPT Nguyễn Trường Tộ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021; ngày 21/12/2020,  Đoàn  trường THPT Nguyễn Trường Tộ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.  Diễn đàn có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên và CB, GV, NV nhà trường.

Tại Diễn đàn CB, GV, NV  nhà trường và học sinh đã được thưởng thức các ca khúc về tình bạn, được lắng nghe bài viết chia sẻ về tình bạn đẹp trong đời sống, được xem tiểu phẩm “Hãy nói không với bạo lực học đường”. Đặc biệt là phần giao lưu trao đổi giữa học sinh và các thầy cô về cách giải quyết các tình huống xảy ra trong đời sống tình bạn. Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” đã giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Qua diễn đàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên và học sinh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng chính trị vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có trách nhiệm và sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Học sinh thể hiện các tiết mục văn nghệ

Học sinh chia sẻ các câu chuyện đẹp về tình bạn

 

Tiểu phẩm “phòng chống bạo lực học đường”

Các nhà giáo tư vấn cách giải quyết tình huống

 

Học sinh tham gia giao lưu trong diễn đàn

BAN BIÊN TẬP

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TỔ CHỨC

 DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP”

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021; ngày 21/12/2020,  Đoàn  trường THPT Nguyễn Trường Tộ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.  Diễn đàn có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên và CB, GV, NV nhà trường.

Tại Diễn đàn CB, GV, NV  nhà trường và học sinh đã được thưởng thức các ca khúc về tình bạn, được lắng nghe bài viết chia sẻ về tình bạn đẹp trong đời sống, được xem tiểu phẩm “Hãy nói không với bạo lực học đường”. Đặc biệt là phần giao lưu trao đổi giữa học sinh và các thầy cô về cách giải quyết các tình huống xảy ra trong đời sống tình bạn. Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” đã giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Qua diễn đàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên và học sinh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng chính trị vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có trách nhiệm và sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Hình ảnh học sinh thể hiện các tiết mục văn nghệ

Học sinh chia sẻ các câu chuyện đẹp về tình bạn

 

Tiểu phẩm “phòng chống bạo lực học đường”

Các nhà giáo tư vấn cách giải quyết tình huống

 

Học sinh tham gia giao lưu trong diễn đàn

BAN BIÊN TẬP

 

 

 

Tác giả: Như Dũng
Bài tin liên quan