Tuesday, 24/05/2022 - 01:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Đại hội công đoàn cơ sở 2018 - 2023

Đại hội công đoàn cơ sở 2018 - 2023

Thực hiện theo Kế hoạch số 07/KH – CĐN ngày 16/02/2017 của Công đoàn ngành Giáo dục Gia Lai về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, được sự đồng ý của Công Công đoàn ngành giáo ...