Tuesday, 24/05/2022 - 00:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện Công văn số 1575/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 22/7/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch ...